Petr König

Petr König

Petr König

Fotografie je fenomén, kterým jsem se během let už několikrát nechal unést. Začínal jsem na střední škole se Zenitem, Praktikou a Flexaretem. Noci jsem trávil v temné komoře, kde mi společnost dělalo červené tlumené světlo a hučící ventilátor odsávající výpary vývojky a ustalovače.

Specializuji se na fotografování a natáčení videoprezentací produktů a dále architektury vč. interiérů pro realitní trh.

FOTOGRAFIE ARCHITEKTURY

Vytvořím pro Vás profesionální kvalitně zpracované fotografie a videoklipy, které vám pomohu s prezentací širokého spektra různých druhů nemovitostí:

    • byty či domy určené k prodeji a pronájmu na realitním trhu
    • restaurace, kavárny, vinné sklepy, hotely, penziony, wellness centra
    • obchody, showroomy, zábavní centra, výrobní prostory, sklady
    • kanceláře, úřady, zdravotnická zařízení
    • kostely, zámky, hrady

Obraz vnímáme mnohem intenzivněji a rychleji než text či mluvené slovo. Obrazovou informaci jsme si také schopni mnohem lépe zapamatovat. Proto je vhodné síly obrazové informace využít a maximalizovat její účinek volbou co nejkvalitnější foto či video prezentace – šanci na vytvoření dobrého prvního dojmu máme vždy jen jednu.

Při fotografování interiérů nemovitostí dosahuji nejkvalitnějších výsledků využitím přirozeného osvětlení přicházejícího do místnosti okny a dveřmi, umělého osvětlení v podobě instalovaných světel a lamp, a doplňkového osvětlení bleskem. Tato metoda, známá pod anglickým názvem flambient (kombinace slov flash – blesk, a ambient – okolní světlo), umožňuje vytvoření fotografie zachycující vlastní atmosféru místnosti při zajištění barevné věrnosti všech prvků interiéru.

Pokud záběr obsahuje velmi světlá místa (například výhled z okna) i tmavší části místnosti, používám techniku prolnutí vícenásobné expozice, aby byla fotografie co nejvíce podobná tomu, jak scénu vidí lidské oko, a nebyly na ní přesvětlené či příliš tmavé oblasti.

Interiérové i exteriérové fotografie a videa nemovitostí mohu na základě vzájemné domluvy pořídit jak během dne, tak i večer, abych zachytil atmosféru prostoru v různých světelných podmínkách.

Ceník tvorby fotografií a videoprezentací.

Portfolio fotografií architektury

PRODUKTOVÁ FOTOGRAFIE

Vytvořím pro Vás profesionální produktové fotografie, díky kterým budete schopni účinněji zaujmout své zákazníky, ať už je produktem výrobek nebo služba.

Obraz vnímáme mnohem intenzivněji a rychleji než text či mluvené slovo. Obrazovou informaci jsme si také schopni mnohem lépe zapamatovat. Proto je vhodné síly obrazové informace využít a maximalizovat její účinek volbou co nejkvalitnější foto prezentace produktu – šanci na vytvoření dobrého prvního dojmu máme vždy jen jednu.

Nejčastější použití produktových fotografií je pro účely prezentace v e-shopu, na webu, v katalogu či jiných tiskovinách. Zjednodušeně řečeno jde o produktovou fotografii pro e-commerce. Zde se obvykle vyžaduje fotografie na bílém pozadí, ale to lze samozřejmě za měnit za jakékoliv jiné pozadí. Jediným objektem na fotografii je příslušný produkt.

Druhým případem, který je již složitější na přípravu jak z hlediska času, tak i prostoru a použitých rekvizit, je lifestyle produktová fotografie, při které se kromě inzerovaného produktu na snímku objevují i další předměty, které dohromady vytvářejí scénu, jež má zákazníky zaujmout i v rovině emocí tak, aby se s danou scénou dokázali identifikovat a vyvolala se v nich poptávka po inzerovaném produktu.

Ceník tvorby fotografií a videoprezentací.

Portfolio produktových fotografií

Copyright © Petr König